NL

Financieel Verslag

Het financieel verslag is goedgekeurd door een onafhankelijke kascommissie en is vastgesteld door het bestuur.

Het bedrag aan toegezegde donaties is overgemaakt naar de goede doelen en de donaties aan het KWF zijn naar de door het KWF goedgekeurde projecten, gegaan.

Jaarcijfers 2017 downloaden Jaarcijfers 2016 downloaden Jaarcijfers 2015 downloaden Jaarcijfers 2014 downloaden Jaarcijfers 2013 downloaden Jaarcijfers 2012 downloaden