NL

Veel gestelde vragen (FAQ)

FAQ Inschrijving

De beklimming van de Mont Ventoux vindt voor de wandelaars en hardlopers plaats op donderdag 30 augustus 2018. De fietsers beklimmen op vrijdag 31 augustus De Kale Berg.

U kunt zich opgeven op de pagina inschrijven van deze website.

Het inschrijfformulier leidt u in een aantal korte stappen door de inschrijving. De kosten voor inschrijving en de kosten die gemoeid zijn met de reserveringen voor reis en verblijf die u eventueel boekt bij Stichting Mont Ventoux, dient u aan het eind van de inschrijving direct te voldoen via iDeal of creditcard.

NB: deelname is alleen gegarandeerd als de kosten voor inschrijving en eventuele extra kosten voor reis en verblijf volledig zijn voldaan.

Mensen mogen zich individueel inschrijven, maar ook als lid van een team. Voor het aanmelden van een team en inschrijving als teamlid geldt een iets afwijkende inschrijfprocedure. Meer informatie hierover vindt u in het onderdeel 'Teams' van de FAQ.

Iedereen mag in principe meedoen, mits ze minimaal 14 jaar oud zijn. Deelnemers onder de 18 jaar mogen meedoen onder begeleiding van een volwassene.

De minimum leeftijd is 14 jaar. Tot 18 kan iedereen meedoen onder begeleiding van een meefietsende of meelopende volwassene. De begeleiding dient één op één te zijn. Eén leraar die zijn klas met leerlingen jonger dan 18 naar de top begeleidt, is dus niet toegestaan.

De inschrijving sluit op 31 mei 2018.

Deelnemen kost € 157,50 per persoon.

Hierbij is inbegrepen een setje kleding dat geschikt is voor het door u gekozen type beklimming.

Naast de deelnamekosten zijn er kosten verbonden aan een aantal mogelijkheden omtrent reis en verblijf die de Stichting Mont Ventoux aanbiedt. Het is aan iedere deelnemer om hier al dan niet van gebruik te maken. Het zijn extra diensten die we aanbieden en het is zeker niet verplicht deze af te nemen.

Bij de officiële inschrijving komt u vanzelf langs de vragen over reis en verblijf. Indien u hiervan gebruikmaakt, worden de daaraan gekoppelde kosten automatisch berekend en opgeteld bij de deelnamekosten. Het totaalbedrag dient u aan het eind van de inschrijving direct te voldoen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ideal of creditcard.

Wij bieden verblijf aan van 28 augustus tot en met 1 september. Voor iedereen die langere tijd in Les Gipieres of Hameau des Sources willen verblijven, geldt dat ze voor de periode die buiten ons arrangement valt dit rechtstreeks dienen te boeken.

Overzicht extra diensten voor reis en verblijf

Accommodatie van 28 augustus tot en met 1 september kost € 295,- per persoon. Dit geldt ook voor vrijwilligers. 4 overnachtingen 4 maal ontbijt 4 maal diner zolang de voorraad strekt

Busreis van Nederland naar Frankrijk en retour kost € 75,- per persoon.

Vervoer fiets van Nederland naar Frankrijk en retour kost afhankelijk van de opstapplaats € 25,- tot € 50,- per fiets.

Vervoer ter plekke is gratis. In verband met reserveren van lokaal vervoer stellen we het zeer op prijs als wandelaars, supporters en vrijwilligers van tevoren aangeven of ze hiervan willen gebruikmaken. Het betreft vervoer van Montbrun naar de start in Sault en vervoer van Sault naar Chalet Reynard. Vragen hierover komt iedereen automatisch tegen bij het invullen van het inschrijfformulier.

Nee, u mag meedoen zonder medisch te zijn gekeurd.

U hoeft ook geen topsporter te zijn om de beklimming van de Mont Ventoux tot een goed einde te brengen. Een puike conditie en de juiste hoeveelheid doorzettingsvermogen blijken voor vrijwel iedere deelnemer ruim voldoende.

Aangezien deelname op eigen verantwoordelijkheid is, adviseren wij u om een sportmedische onderzoek te laten verrichten, ook al is het niet verplicht. Dit kan bij een Sport Medisch Adviescentrum (SMA). Een overzicht van gecertificeerde sportmedische centra is hier te vinden.

Wij verwachten van iedere deelnemer dat deze minimaal € 400,- aan sponsorgelden binnen halen, dat ze zich fysiek goed voorbereiden en dat ze flexibel zijn.

Meer informatie over het sponsorbedrag en het werven van sponsoren vindt u in het onderdeel 'Sponsoring' van de FAQ.

Meer informatie en tips over een optimale voorbereiding zijn te vinden in het onderdeel 'Voorbereiding' van de FAQ.

U kunt bepaalde gegevens gewoon zelf wijzigen op uw eigen profielpagina. De algemene regel hierbij is dat alle wijzigingen zonder financiële gevolgen door deelnemers zelf uitgevoerd kunnen worden.

Wijzigingen die veranderingen in de kosten met zich meebrengen, zijn niet door deelnemers zelf aan te brengen. Als u reeds bestelde opties zoals accommodatie wilt aanpassen, dienst u hiervoor een wijzigingsverzoek te versturen. Dit wijzigingsverzoek staat op de profielpagina van iedere deelnemer.

Het is altijd mogelijk om uw inschrijving te annuleren. Wij brengen hiervoor geen extra administratieve kosten in rekening.

Indien een deelnemer zelf annuleert, krijgt deze een deel van het bedrag voor deelname terug. Hoe veel, hangt af van het tijdstip waarop de annulering plaatsvindt. Hoe eerder de annulering, des te hoger het teruggestorte bedrag.

Meer informatie vindt u in het onderdeel 'Annuleren' van de FAQ.

FAQ Teams

Ook dit jaar is het weer mogelijk om je in te schrijven als team. Een team hoeft niet per se te zijn samengesteld door bedrijven. Iedere groep van minimaal 2 personen kan zich als team inschrijven.

Voor deelnemers binnen een team geldt een speciale aanmeldprocedure. Vragen over de teaminschrijving kunt u per mail aan onze Coördinator Teams stellen.

Het stappenplan voor de inschrijving van een team verloopt als volgt:

 1. De teamcaptain meldt het team aan via de button 'Doe mee als team' die je op de pagina 'inschrijven' vindt.

 2. De teamcaptain doorloopt de inschrijfprocedure. Na betaling is het team aangemeld en is de teamcaptain ingeschreven.

 3. De teamleden kunnen zich vervolgens aanmelden via de button 'aansluiten bij bestaand team' die je op de pagina 'inschrijven' vindt. Let er bij het inschrijven op dat het juiste team wordt geselecteerd, anders komen deelnemers in een verkeerd team terecht.

 

Ja, de teamcaptain meldt zichzelf en het team op de pagina inschrijven aan via de optie 'Doe mee als team'.

Deelnemers die zich op een later tijdstip inschrijven, kiezen bij de optie 'Aansluiten bij bestaand team' voor de optie 'deelnemer' of 'supporter', selecteren hun team, doorlopen de stappen van het inschrijfformulier en worden na inschrijving automatisch toegevoegd aan hun team.

De volledige aanmeldprocedure voor een team is op de teampagina te vinden.

Een team bestaat uit minimaal 2 deelnemers, inclusief teamcaptain.

Een bedrijfsteam is voor de Stichting Mont Ventoux hetzelfde als ieder ander team dat wil meedoen. De inschrijfprocedure voor bedrijfsteams is daarom ook hetzelfde als alle andere teams.

Bedrijven die met erg grote teams willen meedoen of andere vragen hebben over de inschrijving, kunnen altijd een mail sturen aan de Coördinator Teams van de stichting.

De teamcaptain heeft de mogelijkheid om een aantal zaken in de teampagina te beheren, waaronder de omschrijving en de profielfoto. Voor de duidelijkheid: teamcaptains loggen eerst gewoon als zichzelf in en gaan vervolgens naar hun teampagina om deze te beheren.

Ja, het is mogelijk om een team te sponsoren. Iedere teampagina heeft een aparte knop waarmee mensen het team in z'n geheel kunnen sponsoren.

Het bedrag dat het team op deze manier bijeen sprokkelt, wordt aan het eind van de rit evenredig verdeeld over alle teamleden. LET OP: dit ontslaat wandelaars, hardlopers en fietsers in het team natuurlijk niet om te voldoen aan de eis om minimaal 400 euro aan sponsorgeld in te zamelen. Stichting Mont Ventoux gaat er vanuit dat de teamcaptain de teamleden hierop wijst!

Het is mogelijk om individuele teamleden te sponsoren. Sterker nog, dit is de belangrijkste methode voor een team om geld in te zamelen. Alle teamleden krijgen daarom net als alle andere deelnemers hun eigen actiepagina (profielpagina) om geld in te zamelen.

Op de teampagina staan alle leden samen. Hier is ook het totaalbedrag te zien dat het team bijeen heeft gebracht. Mensen die geen voorkeur voor een specifiek teamlid hebben, kunnen op de teampagina het team in z'n geheel sponsoren.

Iedereen kan meedoen, dus ook mensen die individueel geld willen inzamelen. U vindt meer informatie over individuele inschrijving in het onderwerp 'Deelname' van de FAQ.

FAQ Reis & Verblijf

U kunt uiteraard op eigen gelegenheid met de auto, de trein of vliegtuig naar Frankrijk gaan.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de bus die Stichting Mont Ventoux voor het evenement inzet. Er zijn opstapplaatsen in Meppel, Arnhem, Eindhoven en Maastricht. In alle gevallen bedragen de kosten € 75,- voor een retour.

Ook als wielrenner kunt u gebruikmaken van de busreis. De stichting regelt namelijk apart vervoer van uw fiets naar Frankrijk en weer terug. Wij vervoeren uw fiets vanuit de verschillende opstapplaatsen naar Frankrijk en weer terug. De kosten van vervoer van uw fiets vanuit Meppel bedragen € 25,- en voor alle andere opstapplaatsen geldt een tarief van € 50,- per fiets.

De verschillende opties voor busvervoer en transport van de fiets komen langs tijdens het invullen van het inschrijfformulier. U krijgt automatisch bericht wanneer en op welke datum de bus naar Frankrijk vertrekt en op welke locatie en vanaf welke datum u de fiets kunt afleveren.

Het is mogelijk om na de inschrijving uw keuzes te wijzigen of alsnog de busreis en/of fietsvervoer te boeken. U dient in dat geval een wijzigingsverzoek te versturen. Dit wijzigingsverzoek staat op de profielpagina van iedere deelnemer.

Als u dat wenst, regelt Stichting Mont Ventoux vervoer van uw fiets naar Frankrijk en weer terug. Wij vervoeren uw fiets vanuit Meppel, Arnhem, Eindhoven en Maastricht naar Frankrijk en weer terug. De kosten van vervoer van uw fiets vanuit Meppel bedragen € 25,- en voor alle andere opstapplaatsen geldt een tarief van € 50,- per fiets.

Indien u tijdens de inschrijving heeft aangegeven te willen gebruikmaken van deze mogelijkheid, dient u de fiets zelf naar een van bovengenoemde opstapplaatsen te brengen. U krijgt automatisch bericht wanneer u de fiets kunt komen brengen en op welke locatie zodra de stichting deze data en locaties heeft vastgesteld.

Stichting Mont Ventoux regelt in Frankrijk lokaal vervoer voor deelnemers. Op de dag van het evenement rijdt de bus vanuit Montbrun naar de start in Sault. Het is een busreis van ongeveer een halfuur.

Lokaal vervoer is gratis, maar we willen wel dat u al tijdens het inschrijven aangeeft of u wilt gebruikmaken van deze extra dienstverlening. Dit in verband met het inhuren van locale bussen.

Indien dit pakket niet wordt gekozen, gaan wij ervan uit dat de deelnemer zelf zorgt bij de start te komen.

De busreis vanuit Meppel, Arnhem, Eindhoven en Maastricht naar Frankrijk en retour kost voor alle opstapplaatsen € 75,- per persoon.

De kosten van vervoer van uw fiets vanuit Meppel bedragen € 25,- en voor alle andere bovengenoemde opstapplaatsen bedragen € 50,- per fiets.

Het is mogelijk om zelf je accommodatie in Frankrijk te regelen, maar wij kunnen dat ook voor je doen.

Wij hebben voor de periode 28 augustus t/m 1 september de accommodatie van Les Gipieres of Hameau des Sources geboekt. Bij de officiële registratie/aanmelding doorloopt u een keuzemenu. Aan de hand van uw keuzes wordt automatisch de totaalprijs berekend. Bedenk voordat u met de inschrijving start welke pakketten u wilt bestellen. Aan het eind van de inschrijving dient u direct af te rekenen via iDeal of creditcard.

Accommodatie kan geboekt worden zolang de voorraad strekt, kost € 295,- per persoon en is inclusief:

 • 4 overnachtingen (28 augustus t/m 1 september)

 • 4 x ontbijt

 • 4 x diner

Voor iedereen die langere tijd in Les Gipieres of Hameau des Sources willen verblijven, geldt dat ze voor de periode die buiten ons arrangement valt, dit rechtstreeks dienen te boeken.

Overnachting zelf regelen? Meer informatie in het Nederlands over campings en accommodaties is hier te vinden.

Accommodatie kan geboekt worden zolang de voorraad strekt, kost € 295,- per persoon en is inclusief:

 • 4 overnachtingen (28 augustus t/m 1 september)

 • 4 x ontbijt

 • 4 x diner

Bijboeken kan pas na 31 mei en alleen als u via Stichting Mont Ventoux een accommodatie als deelnemer/vrijwilliger heeft geregeld.

Bijboeken kan zolang de voorraad strekt en dient door deelnemers via mariakoolen@orange.fr zelf te worden geregeld.

FAQ Deelname

Allereerst krijgt als deelnemer een enorm goed gevoel!

Daarnaast krijgt iedere deelnemer een persoonlijke actiepagina op deze website.

Deelnemers krijgen bovendien een informatieboekje op de dag zelf, plus een setje kleding (broek en shirt) dat is afgestemd op het type beklimming dat ze gaan doen.

Wandelaars, hardlopers en fietsers krijgen allemaal een speciale outfit, die is inbegrepen in het deelnemerspakket.

Fietsers gaan in een broek met zeem en een koerstrui omhoog. De dames krijgen een wielrenbroek met een dameszeem.
Wandelaars worden voorzien van een broek zonder zeem en shirt met korte mouw.
De hardlopers gaan omhoog in een broek zonder zeem en een singlet.

Vrijwilligers en supporters mogen tijdens de inschrijving ook een outfit bestellen. Een losse outfit kost € 65,- en kan besteld worden zolang de voorraad strekt.

Dat weet u natuurlijk nooit helemaal zeker, ook al kent u de maten van de outfit die u zelf al gebruikt tijdens het sporten. Let op: het is niet mogelijk om onze kleding van tevoren te passen. Het is daarom slim om de pagina kledinginformatie te raadplegen.

Deelnemers mogen tot 31 mei hun kledingmaat nog wijzigen. Log hiervoor in op uw profielpagina en wijzig de kledingmaten. Na de sluitingsdatum wordt de kleding besteld en zijn aanpassingen dus niet langer mogelijk.

Deelnemers krijgen hun kleding en startnummer inclusief bevestigingsmateriaal ter plekke in Montbrun. Het startnummer zit bij de kleding ingesloten. Deelnemers halen kleding en startnummer op aan de informatiebalie.

De informatiebalie is op dinsdag 28 augustus van 10.00 - 12.00 uur, van 14.00 - 17.30 uur en van 19.30 - 20.30 uur ook geopend voor kleding- en sleuteluitgifte.

De informatiebalie is op woensdag 29 augustus van 09.00 - 11.00 uur en van 14.00 - 18.00 uur ook geopend voor kledinguitgifte.

De informatiebalie is op donderdag 30 augustus van 6.00 - 8.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur ook geopend voor kledinguitgifte.

Ja, op de beklimming zijn op regelmatige afstand verzorgingsposten ingericht met water, stukje fruit en medische verzorging.

Dit wordt niet door de Stichting gefaciliteerd.

U mag dit wel doen, maar alle beklimmingen buiten de officiële klim doet u op eigen gelegenheid en dus ook op uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij adviseren deelnemers daarom alleen de officiële, door ons gefaciliteerde beklimming te doen.

FAQ Annuleren

Annuleren is eenvoudig: het volstaat om hierover een e-mail te sturen naar de penningmeester van Stichting Mont Ventoux met als onderwerp 'Annulering'.

Annuleren is altijd mogelijk, maar heeft wel financiële consequenties. Hoe eerder u annuleert, des te groter is het bedrag dat u terugkrijgt. In geval van overmacht beoordeelt het bestuur van Stichting Mont Ventoux of in aanmerking komt voor volledige restitutie. De uitgebreide voorwaarden voor annulering vindt u hieronder.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een deelnemer zelf afziet van deelname is de betalingsregeling als volgt:

 • Annulering na 1 augustus: betalen 80% van het inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 augustus: betalen 65% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juli: betalen 25% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juni: betalen 10% van de inschrijfgeld door deelnemer

Indien er annulering door overmacht plaatsvindt, dient de annulering vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring). In deze gevallen beslist het Bestuur van de Stichting Mont Ventoux over de kwijting van kosten voor deelnemer in overleg met deelnemer zelf. Zowel deelnemer als Bestuur zullen zich hierbij jegens elkaar gedragen conform de kernwaarden van de Stichting. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn: ziekte of overlijden in de directe familiekring.

Wij brengen geen extra administratieve kosten in rekening voor een annulering.

Annuleren doet u in alle gevallen door een e-mail te sturen naar de penningmeester van Stichting Mont Ventoux met als onderwerp 'Annulering'. Annulering heeft wel degelijk financiële consequenties, omdat er slechts in duidelijke en bewezen gevallen van overmacht het volledige inschrijfgeld en bij de Stichting Mont Ventoux geboekt reis en verblijf worden teruggestort.

Indien een deelnemer zelf annuleert, krijgt deze een deel van bovengenoemd bedrag terug. Hoe veel, hangt af van het tijdstip waarop de annulering plaatsvindt. Hoe eerder de annulering, des te hoger het teruggestorte bedrag. De uitgebreide voorwaarden voor annulering vindt u hieronder.

 • Annulering na 1 augustus: betalen 80% van het inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 augustus: betalen 65% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juli: betalen 25% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juni: betalen 10% van de inschrijfgeld door deelnemer

Indien er annulering door overmacht plaatsvindt, dient de annulering vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring). In deze gevallen beslist het Bestuur van de Stichting Mont Ventoux over de kwijting van kosten voor deelnemer in overleg met deelnemer zelf. Zowel deelnemer als Bestuur zullen zich hierbij jegens elkaar gedragen conform de kernwaarden van de Stichting. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn: ziekte of overlijden in de directe familiekring.

We hebben geen deadline voor het annuleren. U kunt dus tot op het allerlaatste moment afzien van deelname. Stuur een mail naar de penningmeester van Stichting Mont Ventoux met als onderwerp 'Annulering'.

Indien een deelnemer zelf annuleert, krijgt deze een deel van bovengenoemd bedrag terug. Hoe veel, hangt af van het tijdstip waarop de annulering plaatsvindt. Hoe eerder de annulering, des te hoger het teruggestorte bedrag. De uitgebreide voorwaarden voor annulering vindt u hieronder.

 • Annulering na 1 augustus: betalen 80% van het inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 augustus: betalen 65% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juli: betalen 25% van de inschrijfgeld door deelnemer

 • Annulering voor 1 juni: betalen 10% van de inschrijfgeld door deelnemer

Indien er annulering door overmacht plaatsvindt, dient de annulering vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring). In deze gevallen beslist het Bestuur van de Stichting Mont Ventoux over de kwijting van kosten voor deelnemer in overleg met deelnemer zelf. Zowel deelnemer als Bestuur zullen zich hierbij jegens elkaar gedragen conform de kernwaarden van de Stichting. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn: ziekte of overlijden in de directe familiekring.

FAQ Sponsoring

Laten we eerlijk zijn: het allerliefste zouden we zien dat u zich inschrijft als deelnemer en op die manier een mooi bedrag voor Stichting Mont Ventoux inzamelt. Maar er zijn ook andere manieren om onze stichting te steunen. Wij stellen een financiële bijdrage erg op prijs, maar u kunt zich ook als vrijwilliger belangeloos inzetten voor de stichting. Hieronder vindt een overzicht van de verschillende manieren om een bijdrage te leveren.

Als bedrijf sponsoren Er zijn diverse mogelijkheden om de Stichting Mont Ventoux als bedrijf te sponsoren. Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën en bespreken we graag met u de mogelijkheden om tot een samenwerking te komen. Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring, of heeft u een vraag over sponsoring? Neem dan contact op met Jan Werkhoven, voorzitter Stichting Mont Ventoux.

Als team inschrijven Wilt u met een aantal collega's, een stel vrienden, sportclub, schoolklas of wat voor groep mensen dan ook meedoen? Dat kan! Inschrijven als team verloopt iets anders dan deelnemen als individu. In het onderdeel 'teams' van de FAQ vindt alle informatie over deze vorm van deelnemen.

Meedoen als school Zit je op een basisschool Ook dan kun je je samen met je klas inzetten voor ons doel en samen met ons veel geld ophalen voor de strijd tegen kanker. Je kunt natuurlijk ook met je school of je klas meedoen aan de beklimming. Hiervoor geldt dat alle deelnemers ouder moeten zijn dan 14 jaar. Wil je meer informatie over meedoen als school of klas, stuur dan een mailtje naar de stichting.

Deelnemer financieel steunen Kent u iemand die meedoet aan de beklimming van de Mont Ventoux? Steun deze deelnemer dan door geld over te maken. De homepage bevat een zoekoptie voor deelnemers. Op de pagina 'deelnemers' vindt u een overzicht van iedereen die dit jaar meedoet aan Groot verzet tegen kanker.

Inzetten als vrijwilliger Zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging of stichting bestaan! Voelt u zich verbonden met ons doel en wilt u deel uitmaken van een geweldige enthousiaste club? Heeft u de tijd en de drive om u tijdens de maanden voorafgaand aan het evenement in te zetten, of wilt u tijdens het evenement meehelpen? Schrijf u dan in als vrijwilliger via het formulier op onze website.

Eenmalig sponsoren Doen er deze editie geen vrienden, familie of kennissen mee, maar wil je wel een financiële bijdrage leveren aan de Stichting Mont Ventoux? Er bestaat de mogelijkheid om de stichting eenmalig te sponsoren. U beschikt niet over online bankieren of creditcard? Door geld over te maken op NL90 RABO 0321 3555 55 ter name van Stichting Mont Ventoux steunt u ons ook!

Als bedrijf sponsoren Er zijn diverse mogelijkheden om de Stichting Mont Ventoux als bedrijf te sponsoren. Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën en bespreken we graag met u de mogelijkheden om tot een samenwerking te komen. Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring, of heeft u een vraag over sponsoring? Neem dan contact op met Jan Werkhoven, voorzitter Stichting Mont Ventoux.

Als team inschrijven Wilt u met een aantal collega's, een stel vrienden, sportclub, schoolklas of wat voor groep mensen dan ook meedoen? Dat kan! Inschrijven als team verloopt iets anders dan deelnemen als individu. In het onderdeel 'teams' van de FAQ vindt alle informatie over deze vorm van deelnemen.

Meedoen als school Zit je op een basisschool Ook dan kun je je samen met je klas inzetten voor ons doel en samen met ons veel geld ophalen voor de strijd tegen kanker. Je kunt natuurlijk ook met je school of je klas meedoen aan de beklimming. Hiervoor geldt dat alle deelnemers ouder moeten zijn dan 14 jaar. Wil je meer informatie over meedoen als school of klas, stuur dan een mailtje naar de stichting.

Deelnemer financieel steunen Kent u iemand die meedoet aan de beklimming van de Mont Ventoux? Steun deze deelnemer dan door geld over te maken. De homepage bevat een zoekoptie voor deelnemers. Op de pagina 'deelnemers' vindt u een overzicht van iedereen die dit jaar meedoet aan Groot verzet tegen kanker.

Inzetten als vrijwilliger Zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging of stichting bestaan! Voelt u zich verbonden met ons doel en wilt u deel uitmaken van een geweldige enthousiaste club? Heeft u de tijd en de drive om u tijdens de maanden voorafgaand aan het evenement in te zetten, of wilt u tijdens het evenement meehelpen? Schrijf u dan in als vrijwilliger via het formulier op onze website.

Eenmalig sponsoren Doen er deze editie geen vrienden, familie of kennissen mee, maar wil je wel een financiële bijdrage leveren aan de Stichting Mont Ventoux? Er bestaat de mogelijkheid om de stichting eenmalig te sponsoren. U beschikt niet over online bankieren of creditcard? Door geld over te maken op NL90 RABO 0321 3555 55 ter name van Stichting Mont Ventoux steunt u ons ook!

Onze website bevat een overzicht van alle deelnemers. Op deze pagina is het mogelijk om deelnemers op naam te zoeken, of door het overzicht te bladeren. De website heeft een zoekmachine voor deelnemers en teams.

Op de profielpagina van deelnemers en teams maakt u geld over via de button 'Steun Mij'. U wordt direct doorgestuurd naar iDeal, waar u via online bankieren of creditcard uw bijdrage overmaakt.

Bij het doen van uw donatie via de site kunt u aangeven of u een factuur wilt ontvangen. De factuur wordt na betaling naar u gemaild. Indien u vragen heeft over facturatie, stuur dan een mail naar penningmeester@grootverzettegenkanker.nl.

Het is mogelijk om een team te sponsoren. Iedere teampagina heeft een aparte knop waarmee mensen het team in z'n geheel kunnen sponsoren.

Het bedrag dat het team op deze manier bijeen sprokkelt, wordt aan het eind van de rit evenredig verdeeld over alle teamleden. LET OP: dit ontslaat wandelaars, hardlopers en fietsers in het team natuurlijk niet om te voldoen aan de eis om minimaal 400 euro aan sponsorgeld in te zamelen. Stichting Mont Ventoux gaat er vanuit dat de teamcaptain de teamleden hierop wijst!

Er zijn diverse mogelijkheden om de Stichting Mont Ventoux als bedrijf te sponsoren. Uiteraard staan wij open voor nieuwe ideeën en bespreken we graag met u de mogelijkheden om tot een samenwerking te komen. Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring, of heeft u een vraag over sponsoring? Neem dan contact op met Jan Werkhoven, voorzitter Stichting Mont Ventoux.

Doen er deze editie geen vrienden, familie of kennissen mee, maar wil je wel een financiële bijdrage leveren aan de Stichting Mont Ventoux? Er bestaat de mogelijkheid om de stichting eenmalig te sponsoren. U beschikt niet over online bankieren of creditcard? Door geld over te maken op NL90 RABO 0321 3555 55 ter name van Stichting Mont Ventoux steunt u ons ook!

Als u via een donatiekaartje een donatie heeft gedaan, kan het iets langer duren voordat uw donatie wordt bijgeschreven. We verwerken deze kaartjes namelijk handmatig en bieden deze periodiek ter incasso aan onze bank aan.

Als u via de website een donatie heeft overgemaakt, dan staat deze normaal gesproken binnen een aantal minuten bijgeschreven op het profiel van de deelnemer. Is dit na verloop van tijd niet het geval, dan raden wij u aan eerst uw eigen bankrekening te checken om te zien of de betaling wel gelukt is. Mocht het bedrag zijn afgeschreven maar is dit nog steeds niet bij de deelnemer te zien, dan verzoeken wij u dit te melden aan de penningmeester van Stichting Mont Ventoux.

Als u geen online bankieren heeft en ook niet over een creditcard beschikt, kunt u het sponsorbedrag overmaken op NL90 RABO 0321 3555 55 ter name van Stichting Mont Ventoux onder vermelding van voor- en achternaam van de deelnemer.

Dan zult u het verschil zelf moeten bijleggen. Door deel te nemen verplicht u zich min of meer om minimaal € 400,- op te halen. Op een speciale pagina van onze website staan tips om sponsorgeld binnen te halen.

Stichting Mont Ventoux doneert 60% van het totaal ingezamelde geld naar het KWF.

De overige 40% gaat naar verschillende lokale goede doelen. Deelnemers hebben de keus om de 40% van hun ingezamelde geld gelijk te verdelen over alle lokale goede doelen, maar mogen er ook voor kiezen één lokaal goed doel te steunen met 40% van hun totale opbrengst.

Meer informatie over het onderzoek van KWF dat Stichting Mont Ventoux steunt en het overzicht van de locale goede doelen van dit jaar zijn op deze pagina te vinden.

Deelnemers kunnen het locale doel dat ze hebben gekozen tijdens hun inschrijving zelf wijzigen door in te loggen op hun profielpagina.

Het bedrijf kan naar de betreffende profielpagina gaan en via de site het bedrag doneren. Bij het doen van de donatie kan het bedrijf aangeven of het een factuur wil ontvangen. De factuur wordt na betaling naar het bedrijf gemaild.

Betaalt het bedrijf toch liever op rekening, stuur dan, voordat het bedrag wordt overmaakt, een mail naar penningmeester@grootverzettegenkanker.nl, met vermelding van de NAW-gegevens van het bedrijf, de te sponsoren deelnemer en het sponsorbedrag.

Indien u vragen heeft over facturatie, stuur dan een mail naar penningmeester@grootverzettegenkanker.nl

Ja, we hebben sponsormateriaal ter beschikking dat u mag gebruiken voor acties om geld in te zamelen. De bestanden zijn op de pagina 'Sponsormateriaal' te downloaden. Bestaand sponsormateriaal is tevens te bestellen via de Afdeling Communicatie van onze stichting.

FAQ Supporters

Het is niet verplicht om u aan te melden als supporter van een team, maar inschrijving biedt wel voordelen. Supporters die zich inschrijven mogen namelijk gebruikmaken van de extra diensten voor reis en verblijf van de stichting. Dit betekent dat u bijvoorbeeld tegen een aantrekkelijk tarief accommodatie kunt boeken en er ook vervoer van en naar de start voor u beschikbaar is. U dient zich voor lokaal vervoer wel aan te melden tijdens de inschrijving als supporter.

De mogelijkheden tot parkeren kunnen van jaar tot jaar verschillen. Wanneer de locaties zijn vastgesteld, maakt de organisatie dit direct bekend. Deze informatie is ook te vinden in het Informatieboekje dat de stichting kort voor het evenement uitgeeft. Het boekje is onderdeel van het deelnemerspakket en is na verschijning ook te downloaden vanaf onze website.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wel regelen wij vervoer voor supporters naar de startplaats en Chalet Reynard. U dient zich hiervoor wel aan te melden tijdens de inschrijving als supporter.

FAQ Vrijwilligers

Aanmelden als vrijwilliger verloopt via het inschrijfformulier op onze website.

Ook vrijwilligers mogen gebruikmaken van de extra diensten voor reis en verblijf die Stichting Mont Ventoux deelnemers aanbiedt. Indien u hier van wilt gebruikmaken, kunt u de gewenste opties selecteren tijdens de inschrijving. Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp 'Wat is er geregeld voor vrijwilligers' van de FAQ.

Ook vrijwilligers mogen gebruikmaken van de extra diensten voor reis en verblijf die Stichting Mont Ventoux deelnemers aanbiedt. Indien u hiervan wilt gebruikmaken, kunt u de gewenste opties selecteren tijdens de inschrijving.

Het betreft accommodatie (inclusief ontbijt & diner) in Montbrun voor 4 nachten. Vrijwilligers betalen hiervoor een gereduceerd tarief van € 275,-.

Vrijwilligers die langer in Frankrijk willen verblijven, moeten de extra dagen zelf bijboeken via Maria Koolen. Extra dagen bijboeken kan pas na de sluitingsdatum van inschrijving: 31 mei.

Vrijwilligers mogen ook gebruikmaken van het busvervoer naar Frankrijk en Nederland en retour. Ze betalen hiervoor hetzelfde als deelnemers: € 75,-.

Heeft u specifieke vragen over het vrijwilligerswerk? Stuur dan een mail met uw vraag naar de stichting.

In het onderdeel 'Reis & Verblijf' vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

De vrijwilligerswerkzaamheden zijn onder te verdelen in diverse commissies en werkgroepen. Hieronder in het kort wat de commissies inhouden, zodat u kunt beoordelen wat het beste bij u past.

Commissie communicatie Deze commissie is verantwoordelijk voor alle interne- en externe communicatie van de Stichting Mont Ventoux. Voor deze commissie zijn we op zoek naar allround redacteuren die voor alle media kunnen schrijven: een bericht voor de nieuwsbrief, een persbericht, een uitnodiging, een nieuwsbericht, teksten voor onze de website, enzovoort. Daarnaast zoeken we flexibele communicatieprofessionals die zich in brede zin willen inzetten voor de Stichting Mont Ventoux.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten over de activiteiten van deze commissie, neem dan contact op met Robert Hertogs, bestuurslid en tevens voorzitter van de commissie communicatie, tel. 0623395462.

Commissie evenementencoördinatie Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement in Frankrijk. Deze commissie is onderverdeeld in de werkgroepen 'medisch', 'kleding', 'trainingszaken' (clinics e.d), 'verzorgingsposten', 'motards', 'publiekscoaches', 'vervoer', 'accommodatie', 'catering' en 'coördinatie vrijwilligers'. Voor vrijwilligerswerkzaamheden bij de commissie evenementencoördinatie is aanwezigheid in Frankrijk wenselijk.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten van deze commissie, neem dan contact op met Nel Kuipers, bestuurslid van de stichting en tevens lid van de commissie evenementencoördinatie, tel. 0655151255.

Commissie Sponsoring Deze commissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over de activiteiten van deze commissie, neem dan contact op met Jan Werkhoven, bestuursvoorzitter van de stichting en tevens verantwoordelijk voor de sponsoring.

Er is enorm veel te doen in de week van het evenement! Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken.

ALGEMEEN

Opbouw

 • Opbouw en inrichting van de tenten voor deelnemers en vrijwilligers.
 • Uitpakken en sorteren kleding deelnemers en vrijwilligers
 • Inrichten informatiebalie

Voorbereiding

 • Bemannen van de informatiebalie; beantwoorden van vragen van deelnemers/supporters
 • Bemannen van de telefoon voor vragen van deelnemers/supporters
 • Assisteren in uitgifte maaltijden deelnemers/vrijwilligers

DAGORGANISATIE

Motards

 • Monitoren van de route
 • Verkeer regelen op knooppunten
 • Monitoren van de trainingsrit

Verkeersregelaars

 • Regelen van verkeer ten behoeve van de veiligheid van deelnemers. Bij de start, onderweg en de top van de MVT
 • Regelen van verkeer naar de parkeerplaatsen

Publiekscoaches

 • In goed banen leiden van supporters op de weg

Medisch

 • S.E.H verpleegkundigen
 • Artsen

Verzorgingsposten

 • Bemannen van verzorgingsposten onderweg.
 • Uitgifte van water, fruit
 • Helpende hand en een bemoedigend woord.

Chauffeurs

 • Rijden van busjes t.b.v materialen en vrijwilligers.
 • Rijden van busjes t.b.v deelnemers van de top MVT naar Chalet Reynard.

Opruimen

 • Opruimen en afbreken van tenten, materialen etc.

FAQ Organisator

Het evenement Groot verzet tegen kanker wordt georganiseerd door de Stichting Mont Ventoux, die werd opgericht in 2007.

De verbondenheid in het leven met en strijden tegen kanker is de belangrijkste waarde van de Stichting Mont Ventoux. Trots zijn wij op de prestatie die deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen elk jaar weer leveren. Want door samen verantwoordelijkheid te nemen, zijn wij in staat de Mont Ventoux te bedwingen en een substantiële bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker.

Contactadres:
Stichting Mont Ventoux
Postbus 494
7940 AL MEPPEL

Op deze pagina vindt u meer informatie over de stichting en haar doelen.

De stichting dankt haar naam aan de beklimming van de berg waar het evenement plaatsvindt: de Mont Ventoux. Deze bijna mythische berg ligt in de Provence, Zuid Frankrijk.

De edities tot en met 2013 vonden plaats op de klim van Bedoin naar de top van de Ventoux. Met ingang van 2014 vindt de start plaats in Sault en gaan de wandelaars, hardlopers en wielrenners van daaruit naar Chalet Reynard en de top van de Mont Ventoux.

Voor vragen over Stichting Mont Ventoux kunt u bellen met onze persvoorlichter, Robert Hertogs: Tel. +31 623395462.