This website uses cookies. We do this to make our website more personal and user-friendly, for analysis purpose and to be able to adapt our campaigns to visitors. You can read more about this on our privacy statement. By clicking on Accept cookies or by continuing to use the website you agree to the usage of cookies. You can also refuse the cookies, unfortunately we cannot guarantee that the website will continue to work properly.

Waar doen we het voor

Deze actie is een initiatief van de Stichting Mont Ventoux, waarbij deelnemers, individueel of in teamverband, geld ophalen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de strijd tegen kanker. Onder het motto "Grootverzettegenkanker" beklimmen fietsers, handbikers, wandelaars en hardlopers de Mont Ventoux in Frankrijk. Een zware strijd, die symbool staat voor de strijd tegen kanker.

Welk KWF-onderzoek steunt Stichting Mont Ventoux in 2019?

Van de opbrengsten gaat 60% naar twee projecten die de Stichting heeft uitgekozen binnen het KWF.

11249 - Leukemie gevoeliger maken voor een medicijn

Door therapieongevoeligheid voor het medicijn asparaginase komt leukemie weer terug. Als dat gebeurt dan zijn de vooruitzichten ondanks intensieve therapie vaak slecht. Daarom is het belangrijk dat we leukemiecellen gevoeliger voor asparaginase kunnen maken.

Doel van dit onderzoek
Met dit onderzoek willen de onderzoekers meer weten over het werkingsmechanisme van het medicijn asparaginase (een speciaal eiwit) in bloedkanker. Hierbij zijn zij in het bijzonder geïnteresseerd in manieren om de kanker gevoeliger te maken voor asparaginase.

Een uitgebreide omschrijving is als PDF-bestand te downloaden.

11174 - Gerichte chemo bij alvleesklierkanker

Ondanks de verbetering in de behandeling van kanker in het algemeen is de gemiddelde overlevingsduur van patiënten met alvleesklierkanker slechts 6 maanden. 5 Jaar na de diagnose is nog slechts 9% van de patiënten in leven. Dit hoge sterftecijfer is grotendeels te verklaren doordat chemotherapie niet effectief is bij alvleesklierkanker.

Een belangrijke reden daarvoor ligt in de karakteristieke samenstelling van de tumor. Bij alvleeskliertumoren is er vaak een grote hoeveelheid bindweefsel en stromale cellen en slechts een kleine hoeveelheid kankercellen. Om de kankercellen effectief aan te pakken, is dan ook een grote dosis chemo nodig. Zo’n hoge dosis raakt echter ook het gezonde weefsel, waardoor ernstige bijwerkingen optreden. Daardoor is het bij veel patiënten niet mogelijk om de optimale dosis toe te dienen. Deze problematiek schreeuwt om effectievere chemotherapie.

Een uitgebreide omschrijving is als PDF-bestand te downloaden.

De totale opbrengst en verdeling van 2018

In 2018 zijn de volgende projecten binnen het KWF gesteund. Het project 10882 Behandeling maagkanker en 8124 HErsenstamkanker bij kinderen. Voor een toelichting van deze projecten verwijzen wij naar de website van het KWF. De lokale goede doelen van 2018 worden hierna toegelicht.

TOTAAL REGIONAAL - € 255.259,-

TOTAAL KWF - € 382.556,-

TOTAAL UITKERING: € 637.815,-

10882 - Behandeling maagkanker

Individualized image-guided adaptive radiotherapy for resectable gastric cancer: now and in the future
Dr. Astrid van der Horst (AMC)

De vooruitzichten bij maagkanker zijn niet goed; slechts 25% van de patiënten is na 3 jaar nog in leven. Er is al aangetoond dat chirurgie gecombineerd met radiotherapie en chemotherapie de overleving verhoogt, maar bestraling/chemo rondom de operatie geven klachten (misselijkheid, moeheid, longklachten, gewichtsverlies, conditieverval), zowel tijdens de behandeling als daarna. Ook verschilt de juiste combinatie en volgorde per patiënt.

In dit project slaan het AMC en het NKI-AVL de handen ineen om tot een behandeling op maat voor elke maagkankerpatiënt te komen. Met nieuwe CT- en MRI-technieken kan de positie van de maag (en omliggend gezond weefsel) van dag tot dag goed worden gemonitord. Hierop kunnen dan ook de bestralingsplannen worden aangepast. Met als doel de tumor nauwkeuriger te kunnen bestralen, wat de overlevingskans moet vergroten en de kans op bijwerkingen verlagen.

Een uitgebreide omschrijving is als PDF-bestand te downloaden.

8124 - Hersenstamkanker bij kinderen

Drug Delivery by Sonoporation in Childhood Diffuse Intrinsic Pontine Glioma and High-grade Glioma
Prof. dr. Gertjan Kaspers Dr. Dannis van Vuurden (VU)

Per jaar krijgen ca. 120 kinderen in Nederland een hersentumor. De meest agressieve vormen van kinderhersentumoren, hooggradig glioom en diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), hebben een zeer slechte 5-jaars overleving van respectievelijk 25% en minder dan 5%.

Waar chemotherapie in het laboratorium goed in staat blijkt de hersentumorcellen te doden, is deze in de behandeling helaas maar beperkt effectief. Dit onderzoek beoogt om met een combinatie van microbubbels (minuscule gasbelletjes in de bloedbaan) en MRI-gerichte ultrasone geluidsgolven (HIFU) het effect van de chemotherapie te verhogen. Hiermee wordt de bloed- hersenbarrière tijdelijk opengetrild, waardoor het medicijn beter de tumor bereikt. Door de werkzame stof bovendien te verpakken in aangepaste vetbolletjes kan de behandeling naar verwachting nog effectiever.

Lokale goede doelen 2018

Stichting Donatie
Bijna Thuis Huis Best € 8.030
Hospice Zwolle € 5.840
Inloophuis Leven met kanker € 1.435
Inloophuis Passie Lelystad € 6.030
Kennis Centrum Oncologie € 1.190
Look Good Feel Better € 500
Nazorghuis IntermeZZo Zwolle € 2.385
Stichting Droomdag € 4.525
Stichting Haarwensen € 1.160
Stichting Huis aan het water € 19.660
Stichting Kanker in Beeld € 750
Stichting Melanoom € 5.560
Stichting Vaarwens € 750
Toon Hermans Huis Roermond € 4.675
Toon Hermans Huis Weert € 16.625
Vechtgenotenhuis Ommen € 7.100
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker € 20.000
C'est la Vie huis € 4.000
Familiehuis Daniel den Hoed € 3.000
Hospice De Wingerd € 11.000
Hospice Vredeborgh € 2.000
Inloophuis de Eik € 3.500
Kindergasthuis De Boeg € 1.250
Prinses Máxima Centrum € 24.470
Stichting De Mantelmeeuw € 20.000
Toon Hermans Huis Emmeloord € 1.250
Toon Hermans Huis Venlo € 1.250
Toon Hermans Huis Zeewolde € 7.000
Vrienden van Hospice Eesinge € 1.250
Inloophuis Pisa € 1.000
Stichting Vaarkracht € 1.000
Institute Ste Catherine € 39.887
Hopital La Timone Enfants € 24.499
Federation National CAMI € 2.443

Choose your language