NL

Team Gerrit Puik

Team Gerrit Puik

Steun Ons Afgelopen jaar is er veel gebeurd, helaas hebben we in 2017 afscheid moeten nemen van mijn vader. Geveld door de ziekte Kanker. Kanker, waar velen mee te maken hebben gehad, hebben of wellicht nog zullen krijgen. Om deze ziekte te doen stoppen of er goed mee om te kunnen gaan zijn er vele instanties (o.a. KWF) die onderzoek doen en of directe hulp bieden, zoals een hospice. Ik waardeer die instanties, medewerkers en vrijwilligers enorm en wil daarom dit jaar mijn steentje bijdragen om voor het goede doel de berg op te fietsen. Ik heb gekozen voor een voor mij onbekende berg (dat wil zeggen, deze berg heb ik nog nooit beklommen), de "Mont Ventoux", op donderdag hardlopen, vrijdag fietsen. Hoe mooi is het dat als je jezelf een doel stelt anderen je steunen en naast je komen staan (fietsen). Samen met mijn vrouw en een aantal vrienden gaan we de berg op. Steun ons door te doneren ! Alvast enorm bedankt namens mijn vader, onszelf en iedereen die te maken kan krijgen met kanker.

Behaald : 6.749,45 Doel: 7.000,00
96% Complete