NL

Nieuws

Jan Werkhoven nieuwe voorzitter Stichting Mont Ventoux

Het bestuur van stichting Mont Ventoux heeft in de bestuursvergadering van 16 januari 2018 Jan Werkhoven uit Twello benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Henk ten Hulscher op. Henk blijft tot eind augustus aan als algemeen bestuurslid van de stichting om zorg te dragen voor een optimale overdracht. De nieuwe voorzitter over zijn benoeming: ‘Zoals zo vele deelnemers vóór mij werd ik vorig jaar in Frankrijk gegrepen door het evenement. Ik ben daarom verheugd als voorzitter een bijdrage te kunnen leveren aan Groot verzet tegen kanker.’

Jan Werkhoven is eigenaar van bureau J-a-n voor coaching, mediation en vertrouwenspersoon. Tot voor kort was hij tevens algemeen directeur van Theater en Congrescentrum De Tamboer en directeur van Het Podium voor Jongeren Cultuur te Hoogeveen. ‘Wij hebben het volste vertrouwen dat Jan samen met het bestuur en alle andere betrokkenen met gevoel, ambitie en energie aan de slag gaat om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken’, aldus scheidend voorzitter Henk ten Hulscher bij de overhandiging van de voorzittershamer.

Ambitie nieuwe bestuur
Naast de voorzitter Jan Werkhoven bestaat het bestuur van Stichting Mont ventoux uit Christel Claassen, penningmeester; Nel Kuipers, secretaris; Robert Hertogs, communicatie; Albert Maathuis, commissie Frankrijk en Peter Smorenburg, commissie goede doelen. Net als Henk ten Hulscher blijft ook algemeen bestuurslid Margreet Schuurman deze editie nog aan voor een soepele bestuursoverdracht.

Het bestuur heeft als ambitie om jaarlijks eind augustus, begin september met 750 deelnemers de Mont Ventoux te beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF en een aantal lokale goede doelen. Een tweede doelstelling is het verder uitbouwen van de activiteiten van een groep vrijwilligers die vanuit Frankrijk bijdragen aan Groot verzet tegen kanker. Deze ‘Franse tak’ kan een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van het evenement, zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het is de bedoeling op termijn een Franse zusterorganisatie te creëren, die samen optrekt met Stichting Mont Ventoux in de strijd tegen kanker. Henk ten Hulscher (links) overhandigt Jan Werkhoven de voorzittershamer.