NL

Ik wil meedoen

Meedoen en de Mont Ventoux beklimmen?

Heel goed dat je mee wilt doen! Tijdens de eerste editie in 2007 gingen we met 45 fietsers naar de top. In 2012 waren dit er meer dan 1.000. Naast het aantal deelnemers zijn ook de mogelijkheden om de Mont Ventoux te beklimmen uitgebreid. Je kunt namelijk fietsend, wandelend of hardlopend naar boven.

Een grote betrokkenheid

Wij zien de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch de strijd tegen kanker weergeeft. We zijn één grote familie! Dit komt tot uiting in de enorme betrokkenheid die deelnemers onderling met elkaar hebben, maar ook de vrijwilligers en de organisatie voelen zich zeer verbonden met het geheel. Die grote betrokkenheid heeft ook op lokaal niveau zijn uitwerking. We hebben namelijk ook oog voor lokale initiatieven gerelateerd aan de ziekte. We vinden het enorm belangrijk dat we niet alleen landelijk via KWF Kankerbestrijding, maar ook lokaal de strijd tegen kanker steunen. Daarom steunen wij ook de kleinere lokale initiatieven, die juist voor hun directe omgeving een waardevolle bijdrage leveren.

Een waarde groter dan geld

We halen samen geld op voor twee projecten die de Stichting heeft uitgekozen binnen KWF Kankerbestrijding en lokale goede doelen. Natuurlijk gaan wij elk jaar voor een mooi bedrag, maar de onderlinge steun, de betrokkenheid en de ontstane vriendschappen waar de Stichting Mont Ventoux al vanaf 2007 de basis voor vormt, zijn van onschatbare waarde.

Beklimming op 30 en 31 augustus

Ook in 2018 wordt weer op 2 dagen geklommen: donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus. Vanwege de belangstelling en uit het oogpunt van veiligheid is de beklimming door wandelaars en hardlopers op donderdag 30 augustus. De beklimming voor de fietsers en handbikers is op vrijdag 31 augustus. Beide dagen zijn voor ons, de deelnemers, de supporters, de sponsoren en de vrijwilligers even belangrijk. We gaan ervan uit dat iedereen begrijpt dat de veiligheid op de berg en verantwoord de top halen belangrijk zijn voor een fantastisch en geslaagd evenement.

Doneer uw sponsorgeld aan één van de door onze commissie geselecteerde goede doelen!

Jaarlijks selecteert de Commissie Goede Doelen een aantal lokale doelen waar een deel van de sponsorgelden naar toe gaat. Deelnemers kunnen zelf bepalen aan welk ‘lokaal’ doel 40% van hun sponsorgeld gedoneerd wordt. "Nu kunnen de deelnemers dat zelf aangeven", vertelt Henk ten Hulscher, bestuurslid van de commissie Goede Doelen en voorzitter van de Stichting. "Het maakt de verbinding sterker. De circa vijfentwintig lokale doelen kunnen zelf ook deelnemers en teams werven en hun positie versterken."

De overige 60% gaat naar twee projecten die de Stichting heeft uitgekozen binnen het KWF. Dit zijn de projecten Hersentumor bij Kinderen en het project van de kinderkankerafdelingen van het AMC/EKZ te Amsterdam en het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam, dat zich richt op de ontwikkeling van zogenaamde targeted geneesmiddelen. Dit zijn nieuwe geneesmiddelen die effectiever zijn en ook minder bijwerkingen geven.

Uiteraard kunnen de deelnemers de keus voor de lokale doelen ook aan de stichting overlaten.