Team Flynth tegen kanker

Team Flynth tegen kanker

Steun Ons Verschillende leden van het team" Flynth tegen kanker" hebben direct of indirect te maken (gehad) met de ziekte kanker. Alle team leden zijn hierdoor zeer gemotiveerd om mee te doen met dit evenement en zo geld op te halen wat besteed kan worden om deze ziekte te bestrijden en mensen die kanker hebben of hebben gehad te ondersteunen met de middelen die zijn ontwikkeld of ontwikkeld gaan worden. Met elkaar 1 keer die berg op en gaan tot het gaatje is een minimale inspanning vergeleken met de mensen die met kanker hebben te maken. Team Flynth tegen kanker is solidair met deze mensen en gaan in september knallen voor deze mensen.

Behaald : 5.328,60 Doel: 3.200,00
100% Complete