Equipe Toon Hermans Huis Roermond

Equipe Toon Hermans Huis Roermond

Steun Ons Het Toon Hermans Huis Roermond is een gekend inloophuis voor mensen die met kanker worden geconfronteerd. De ontmoetingen, verhalen en ervaringen die in het huis gedeeld worden, nodigen uit ons ook in te zetten voor fondsenwerving voor zowel KWF Kankerbestrijding als het Toon Hermans Huis Roermond zelf.

Behaald : 24.734,21 Doel: 20.000,00
100% Complete