Activiteitenverslag

Editie 2016

Aanloop van editie 2016

Dit jaar is de 10e editie van het evenement
Vriendschap vormde de start van onze stichting. Net als alle voorgaande jaren is het enthousiasme van alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren hartverwarmend. Overal in het land worden fantastische acties en evenementen georganiseerd om vanuit diezelfde vriendschap met gevoel, energie en ambitie de kale berg in de Provence te overwinnen.

Onze stichting gaat voor fondswerving voor onderzoek naar kanker en naar ondersteuning van lokale doelen, maar er is meer. Deelnemers en vrijwilligers vinden elkaar rondom goede doelen en persoonlijke verhalen over ziek zijn en beter worden, over afscheid nemen of doorgaan. Dit maakt het dat wij als bestuur trots zijn dat we de tiende editie mogen organiseren om samen met jullie de berg op te gaan.

Hoofdsponsor
Ook dit jaar is Mac3Park onze hoofdsponsor.

Georganiseerde Activiteiten

  • De jaarlijkse Kick-Off was op 11 maart 2016 in De Meenthe. Dit jaar stond de kick-off in het teken van 10 jaar Stichting Mont Ventoux. We hebben tijdens deze avond onder meer gekeken naar wat we hebben bereikt. Er is al die jaren veel geld opgehaald. Hier zijn veel onderzoeken mee gefinancierd, maar ook in kleine dingen is veel tot stand gekomen. Families konden op vakantie, kinderen kregen een mooie dag aangeboden, een ambulance kon worden aangeschaft, er konden beauty workshops worden gegeven en haarstukken konden worden gemaakt. Inloophuizen en hospices konden hun ondersteuning verbeteren. Dit dankzij al die deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die soms al meerdere jaren zich thuis voelen bij de Mont Ventoux-familie.
  • Clinics. Dit jaar zijn een 2 tal clinics georganiseerd. Eén op 28 mei in Maarsbergen en één op 18 juni in Nijverdal aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Ervaren beklimmers van de Mont Ventoux geven begeleiding tijdens deze clinics. Deze begeleiders werden op 18 juni bijgestaan door ex-profwielrenner Rob Harmeling. Tijdens de clinics wordt onder meer uitleg gegeven over trainingsvormen, techniek, materiaalonderhoud, voeding en kleding en wordt voorzien in overige adviezen. Ook is er altijd gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens is het een mooie gelegenheid om andere deelnemers te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Het evenement op 1 en 2 september 2016
Op 1 september gingen de wandelaars en de lopers naar boven. Op 2 september was het de beurt aan de fietsers. Beide dagen zijn voorspoedig verlopen. Net als de voorgaande 3 edities zijn de weergoden ons dit jaar zeer goed gezind geweest. Iedereen heeft de top gehaald.

Afsluiting editie 2016

Afterparty
Op 4 november 2016 was de afterparty in de Meenthe met daarbij de uitreiking van de cheques aan de goede doelen en de bekendmaking van het totaalbedrag. Dit jaar hebben we het fantastische bedrag van € 887.561,- opgehaald.

Activiteitenverslag 2016

Activiteitenverslag 2015Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2013Activiteitenverslag 2012